MAN-FRE 10–20 (LØR 09-18)
ANDRE ÅPNINGSTIDER
Tista senter logo
Tista senter logo

Stand


Vi tilbyr standplass til bedrifter, lokale lag og foreninger.

Standplassen lånes ut gratis til lokale lag og foreninger.


Pris for stand:

Kr 1500,- + mva pr dag


Ønsker du å søke standplass?

Alle søknader sendes til info@tistasenter.no

Søknaden må inneholde informasjon om type aktiviteter/salg.